Halo, tak to ja – informacja biznesowa… Sprawdź, czy masz nieuświadomione rezerwy czasowe.