Najlepsze zabrania to te, które … się nie odbywają