feedback

8 grudnia 2017

Informacja zwrotna a efektywne spotkania

Kultura informacji zwrotnych całkiem dobrze zadomowiła się w zwyczajach korporacyjnych i jest to bardzo pozytywny trend, wpisujący się w praktyki ciągłego doskonalenia. Udzielanie sobie informacji zwrotnych […]