Zastrzeżenia prawne

Właścicielem strony pepww.pl jest PEP-IBT POLAND Uytenbogaardt & Partners Sp. J., Ul. Górnośląska 4A/80, 00-444 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000338616, NIP: 525-21-33-720, REGON: 014977652

Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej pepww.pl podlega zastrzeżeniom prawnym wskazanym poniżej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie niniejszych zastrzeżeń prawnych jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej pepww.pl. Powiązane ze stroną wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na stronie internetowej pepww.pl, stanowią własność administratora domeny pepww.pl lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa administrator domeny pepww.pl niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w dowolny sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej lub w związku z takim korzystaniem.

W zakresie polityki prywatności dane użytkownika udostępniane lub pobierane z uwagi na ustawienia serwera obsługującego stronę internetową pepww.pl w związku odwiedzinami na stronie pepww.pl oraz kontaktem za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, są gromadzone na czas niezbędny do kontaktu i realizacji zlecenia i przetwarzane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia strony pepww.pl i administrowania nią. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Strona internetowa pepww.pl, należąca do PEP-IBT POLAND Uytenbogaardt & Partners Sp. J. może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego i inne podobne informacje. PEP-IBT POLAND Uytenbogaardt & Partners Sp. J. może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w celu szybkiej autoryzacji użytkowników i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania strony.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli użytkownik nie wyraża zgody, aby ciasteczka były zbierane i zapisywane, powinien w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wskazane wyżej działania.