deleguj

6 czerwca 2014

Chcesz mieć więcej czasu na ważne sprawy? – DELEGUJ!

Podstawową rolą każdego menedżera jest realizowanie wyznaczonych celów w określonym czasie. Aby te cele skutecznie realizować, menedżer MUSI przekazać część zadań podległym pracownikom, gdyż nie jest […]